[LYRICS] Evangel Nekky – Mmuo n’ eri mmuo (Igbo & English Version)

0
Evangel Nekky – Mmuo n’ eri mmuo
Spirit that destroys spirits

LYRICS

IGBO VERSION

JESUS YOU ARE THE SPIRIT OF THE SPIRITS
Mmuo n’ eri Mmuo ka m na akpo gi
Oke Ebube

Chorus
Mmmuo n’ eri mmuo
Ikuku ama n’ onyia chim
I noro ihe biara Ino m
Oke ebubeeeeee

Oke Ebube m ji eje eje
Ebube m ji ana ana
Aka n’ agwo oria chioma eee
Oke ebube

Lee ya ebube m o
Lenunu oke ebube m eee
Lee ya ebube m o
Oke ebube ee

O Kwa gi noro ihe biara I no m
I tagburu ihe biara itagbu m
I gburu ihe biara Igbu m
I tigburu agbara tigbo arusi
Okwa gi tiri pharoh mmanwu
I noro ihe noro enyi
Oke mnanwu n’ eti onwe ya
Agunechemba
Mgbarogwu dike
Oke ebube
I noro ihe biara I nom
OKE EBUBE

Chorus
Mmmuo n’ eri mmuo
Ikuku ama n’ onyia chim
i noro ihe biara Ino m
Oke ebubeeeeee

Oke Ebube m ji eje eje
Ebube m ji ana ana
Aka n’ agwo oria chioma eee
Oke ebube

Ebube I batanu n’ ogba agha
Ihe ike n’eme nu ee
I batanu n’ ogba ogu
Nwa mgbada awara
When the lion of Judea come
When the lion of Judea come
When the lion of Judea come
All the lion will run away
Sickness will run away
Diseases will run away
Bareness will run away
Maka na I bu mmuo n’ eri mmuo
Poverty will run away
Courses will run away
Misfortunes will run away
Maka na I bu mmuo n’ eri mmuo

Lee ya ebube muoo
Lee nunu oke ebube muee
Lee ya ebube muee
Oke ebubeeee

Chorus
Mmmuo n’ eri mmuo 2 times
Ikuku ama n’ onyia chim
I noro ihe biara Ino m
Oke ebubeeeeee

Oke Ebube m ji eje eje
Ebube m ji ana ana
Aka n’ agwo oria chioma eee

This is the hour of liberation
The hour of healing
The hour of divine touch
Father May you touch your people

Ebube kurie n’ oge eruwo
Kurie n’ oge eruwo
Oge eruwo mgbe I ji eme mma
Oge eruwo mgbe I ji agwo oria
Oge eruwo mgbe I ji ato agbu
Oge eruwo mgbe I ji enye nwa
Oge eruwo mgbe I ji agozi
Ebube kulie n’ oge eruwo
Kurie nu n’ oge eruwo
Kurieee n’ oge eruwo
Kuriee nu n’ oge eruwo
Kuriee n’ oge eruwo
Kurie nu n’ oge eruwo JESUS THE HOUR HAS COME
Okeee ebube

O nwere ndi na acho nwa
Lenu ndi no no ria
O nwere ndi ekere agbu
Okwa gi bu mmuo n’eri mmuo
Oke ebube m ee
Oke ebube m ee
Lekwanu oke ebube
Oke ebube
Oke ebube m eeee
Agunaeche mba m ee
Lekwa agu n’ eche mba m
Lekwa agu n’ eche mbam

Lekwa ka o na abia
Agun’eche mba meeee
Ebube dike
Jehovah jireh
Aka n’ eme mma
Agu bata mgbada awara
Oke mmuo n’eri mmuo
Onoro ihe noro ihe noro ihe noro enyi
Oke mmanwu n’eti onwe ya ee
Kpahariwa mebe mnaaaa
Aka neme mma
Kpahariba toba agbu, Ebube
Aka ne eme mma
Ebubem eee ebubeeee
Kpaghariba mebe mma
Kpaghariba toba agbu
Kpaghariba nwebe nwa

 

ENGLISH VERSION

JESUS YOU ARE THE SPIRIT OF THE SPIRITS

The spirit that destroys spirit IS WHAT I CALL YOU
Mighty glorious God

Chorus
The spirit that destroys spirit
The air that cannot be trapped
you swallowed what came to swallow me
Mighty glorious God

The mighty glorious God that goes with me
The mighty God that comes back with me
The mighty healer and my awesome God
Mighty glorious God
Behold my mighty Glorious God 2 times
Behold him my mighty God
Behold my mighty God
Mighty Glorious God

you destroyed what came to destroy me
you killed what came to kill me
you destroyed principalities and power
you that dealt with Pharoh
u swallowed what wanted to swallow me
The masquerade that masks himself
Lion that protects the nation
Mighty tap root
Mighty Glorious God
you swallowed what came to swallow me
Mighty glorious God

Chorus
The spirit that destroys spirits
Air that cannot be trapped
You swallowed what came to swallow me
Mighty Glorious God

Mighty glory that goes with me
Glory that comes with me
The mighty healer my awesome God
mighty glorious

When you come to the battle field
Great things happen
when you come to the battle wing
Demon run away

When the lion of Judea come
When the lion of Judea come
When the lion of Judea come
All the lion will run away
Sickness will run away
Diseases will run away
Bareness will run away
Because you are the spirit that destroys spirit
Poverty will run away
Courses will run away
Misfortunes will run away
Because you are the spirit that destroys spirit

Behold my Glory
Behold you my mighty Glory
Behold my mighty Glory
Mighty Glorious God

Chorus
Spirit that destroys spirits
the wind that cannot be trapped
you that swallowed what came to swallow me
Mighty Glorious God

The glory that goes with me
Glory that comes with me
The mighty healer and my awesome God

This is the hour of liberation
The hour of healing
The hour of divine touch
Father May you touch your people

Mighty Glory arise for this is the hour
Arise for the hour has com
the hour of blessing has come
the hour of healing has come
The hour of deliverance has come
The hour of fertility has come
The hour of blessing has come
Mighty God arise for this is the hour
Arise for this is the hour
Arise for this is the hour
Arise for this is the hour
Arise for this is the hour
Arise for this is the hour
JESUS THE HOUR HAS COME

There are people looking for the fruit of the womb
Behold the sick
There are people under bondage
IS you that is the spirit that destroys spirit
My Mighty Glorious God
My mighty Glorious God
Behold my mighty God
Mighty God
Mighty Glorious God
The lion that secures the city
Behold the lion that secures the city
Behold the lion that secures the city

Behold him coming
The lion that protects the nation
Mighty God
Jehovah jireh
The way maker
The lion of Judea
Great spirit that destroys spirit
He that swallows what come to swallow me
Great masquerade that masked himself
Move and bless your people
The way maker
Move and deliver your people….. My glory
The way maker
my mighty God
Move and make a way        

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here